srijeda, 12. studenoga 2014.

Projekt obnove Vitićevog nebodera predstavljen u Firenzi (ICOMOS/UNESCO)

 


Od 9 do 14 studenog 2014. Bacači Sjenki (Sandra Uskoković i Boris Bakal) su predstavili projekt obnove Stambenog bloka Narodne Banke arhitekta Ivana Vitića na generalnoj konferenciji ICOMOS-a u Firenzi te cjelokupan proces koji je do te obnove doveo.
Radi se o dijelu konferencije  koji se posebno bavi obnovama i projektima baštine koje pokreće lokalna zajednica i čime se ta ista zajednica osnažuje. 

 
Bacači su također ukazali na važnost prepoznavanja takve umjetničke i grass-root inicijative od strane stručne zajednice te odgovornih institucija u gradu i državi.
Ovo je početak inicijative i doprinosa Bacača Sjenki na složenom interdisciplinarnom europskom procesu obnova moderene i suvremene arhitekture i graditeljske baštine. 


Već uvodni govori ( Salvatore Settis, Monica Pasqua Recchia) i najave pojedinih sesija konferencije (Amerigo Restucci, Paolo Salonia i Sheridan Burke da nabrojimo samo neke) pokazali su da se radi o temeljnom zaokretu u pomišljanju baštine i nasljeđa, da su prilično jake tendencije prema holističkom pristupu te ozbiljnoj razmjeni znanja na planetarnom nivou. ICOMOS Italija je ponudio već na  ovoj uvodnoj sjednici svoju Wiki stranicu sa raznim primjerima tradicionalnog znanja sa svih strana svijeta koje smatraju da je moguće primijeniti vrlo uspješno na planetarnoj razini a pogotovo u zemljama takozvanog ravijenog svijeta koje često pristupa invazivno u riješavanju problema, bez temeljnog principa regionalnosti, bez promišljanja sepcifičnosti, bilo političke, bio geografske bilo klimatske.

Na ovom dijelu generalne skupštine predstavljeno je i povezivanje materijalne baštine i očuvanja krajolika (pejsaža, okoliša, sredine). 


Nema komentara:

Objavi komentar